FÜÜSIKALISED OMADUSED

Järgnev tabel võtab kokku LINE-X materjalide olulisemad omadused.

Katse nimetus katsemeetodid Väärtus
Shore D kõvadus ASTM D2240 33-75
Venivus ASTM D412 10-445%
Tõmbetugevus ASTM D412 91,4-457 kg / cm 2
Käristamistugevus ASTM D624 56-167 N / mm
Kulumiskindlus (Taber test) ASTM D4060 0012-0068 gr
Mahatõmbe katse ASTM C279 kuni 134,3 kg / cm 2
Tulekindlus  (mõned tooted) ASTM E84 A-klass- E-klass